Něco o mně v bodech

Máma dvou dětí s desetiletým věkovým rozdílem. Holčička a kluk. Miluju je každý den pozorovat a snažit se jim porozumět.

Práce, kterou dělám, je pro mě splněný sen. Fascinuje mě spojení neurofyziologie, možností pohybu a hry. Hledat cesty, jak správně oslovit a úspěšně ovlivnit fungování pohybového a smyslového aparátu dětí je krásná výzva.

Ráda se učím. Čtu, pochybuji, hledám.

Snažím se být užitečným a pokorným průvodcem vám, rodičům, kteří ve mně vkládáte svoji důvěru. Naslouchám a povzbuzuji. Síla je ve vás.

Vzdělání

 • 3.LF UK, obor Fyzioterapie, titul Bc., 2007-2009
 • Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapeut pod reg. č. 024-0148-3920 (2012)
 • Člen Unify
 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut / specializovaná ambulantní péče pod č. j. 108/2021/SPO/OP (2021)

Kurzy

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – část C, C1, C2 RL-Corpus, FN Motol – Bc. Věra Skaličková-Kováčiková, Mgr. Blanka Vlčková, 03,05/2023 (dotace 120h)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – část B, B1, B2 RL-Corpus, FN Motol – Bc. Věra Skaličková-Kováčiková, Mgr. Blanka Vlčková, 10,11/2022 (dotace 120h)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – část A1, A2, FN Motol – Mgr. Blanka Vlčková, RL Corpus, 05/2022 (dotace 80h)
 • Úvod do senzorické integrace, PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. 01/2020 (dotace 8h)
 • Úvod do neurovývojové stimulace „Pohybem se učíme“, PhDr. Marja Volemanová, Ph.D. 12/2019 (dotace 8h)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. 11/2016 – 10/2017 (dotace 200h)
 • Neurorehabilitace dětí s DMO, konference 04/2017 (dotace 8h)
 • Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Mgr. Jiřina Holubářová  03/2016 – 06/2016 (dotace 161h)
 • Hluboký stabilizační systém páteře, PhDr. Petr Bitnar 05/2015 (dotace 16h)
 • Komplexní terapie pletence ramenního, PhDr. Petr Bitnar 03/2015 (dotace 16h)
 • TheraSuit®Method Advanced course, Izabela a Richard Koscielny 10/2021 (dotace 16h)
 • TheraSuit®Method Advanced course, Izabela Koscielny 10/2016 (dotace 16h)
 • TheraSuit®Method Basic course, Izabela Koscielny 10/2016 (dotace 40h)
 • TheraSuit®Method Advanced course, Izabela Koscielny 03/2015 (dotace 16h)
 • TheraSuit®Method Basic course, Izabela Koscielny 03/2015 (dotace 40h)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, PhDr. Petr Bitnar 01/2014 (dotace 16h)
 • Komplexní přístup v terapii triggerpointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii, PhDr. Petr Bitnar 03/2013 (dotace 24h)
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence, klinika Monada, 01/2012 (dotace 20h)
 • Komplexní terapie krční páteře, klinika Monada, 12/2011 (dotace 16h)
 • Bossu Core®, Face Czech Academy, 10/2011 (dotace 8h)
 • Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami, Mgr. Ondřej Čakrt, 10/2011 (dotace 8h)
 • SM systém – prevence vzniku bolestí hlavy, závratí, poruch vnitřních orgánů, MUDr. Richard Smíšek, 08/2011 (dotace 8h)
 • SM systém I-IV, MUDr. Richard Smíšek, 05/2011 (dotace 32h)