Konzultace psychomotorického vývoje

Miminko se rodí vybaveno určitými zakódovanými informacemi o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet. Na svém okolí plně závislý novorozenec se postupně učí osamostatňovat – vzpřimuje se proti gravitaci, uvolňuje ručičku pro úchop, učí se interakci s prostředím pomocí smyslového vnímání. Tento proces je označován jako psychomotorický vývoj dítěte.

V optimálním případě dítě dosahuje konkrétních milníků a integruje nově dosažené dovednosti v jasně popsaném vývojovém sledu a specifikované kvalitě.

Protože ale mohou miminku některé faktory bránit v optimálním vývoji, je potřeba ho sledovat a někdy i včas citlivě zasáhnout a pomoct mu. Při jakýchkoli pochybnostech, nejasnostech ohledně správného vývoje nebo při viditelném vývojovém opoždění nabízím vám, rodičům, stav vašeho děťátka konzultovat.