Intenzivní neurorehabilitace TheraSuit®Method

TheraSuit®Method je zcela unikátní svým komplexním přístupem v terapii neurologických diagnóz. Tato metoda byla koncipována manželským párem fyzioterapeutů a rodičů dcery s DMO Izabelou a Richardem Koscielny v USA na základě mnohaletého a velmi intenzivního bádání na poli neurověd a konceptů v rámci fyzioterapie a kondičního tréninku.

Podstatou TheraSuit®Method jsou zjednodušeně řečeno 3 základní stavební kameny:

  1. Terapeutický obleček TheraSuit
  2. Klecový systém Universal Exercise Unit
  3. Spider.

Terapeutický obleček TheraSuit je pružná ortéza specifická tím, že zajišťuje dítěti vertikální zatížení proti gravitaci a zároveň umožňuje dynamickou korekci. Normalizuje svalové napětí, výrazně zlepšuje koordinaci a rovnováhu a zvyšuje propriocepci. Jinými slovy – pomáhá dětem upravovat jejich nerovnoměrné svalové napětí zapojením pružných gumiček vně oblečku – to je možné kdykoli měnit dle aktuální potřeby dítěte. Byl vyvinut z původního kosmického obleku Penguin, který měl zajišťovat kosmonautům ve stavu beztíže axiální zatížení – simulovat gravitaci.

Jeho použití je možné až po dosažení 2,5 let věku dítěte z důvodu dokončené osifikace a zároveň je bohužel nutné vyvarovat se možných kontraindikací užití – progresivní genetické a metabolické poruchy, osteopenie a osteoporóza, ztráta strukturální integrity (závažná strukturální skolióza – +25 st. dle Cobba, subluxace kyčle – nutné min. 50% krytí hlavice stříškou, těžké kontraktury).

Klecový systém Universal Exercise Unit je jednoduše řečeno trojrozměrný systém, ve kterém lze izolovaně a cíleně procvičovat jednotlivé svaly, popř. svalové skupiny. Mnohé rodiče vyleká fakt, že jejich děti by měly „cvičit v kleci“, ale jde opravdu jen o zavádějící výraz a není se čeho bát. Klec poskytuje terapeutovi možnost zavěšení různých kladek a závěsných systémů do tří na sebe kolmých rovin a vytvořit tak podmínky například pro posilování v odlehčení či naopak s odporem (se zátěží).

Spider získal své označení podle podobnosti s pavoučí sítí. V praxi se jedná o využití pružných lan, pomocí kterých je dítě zavěšeno v konkrétních pozicích pro to, aby bylo odlehčeno od působení gravitace. Spider se využívá v situacích, kdy chceme dítěti představit určitou vertikální pozici, kterou samo neudrží, ale která by ho mohla motivovat v rámci dalšího vzpřimování. Mnohdy tak s dítětem docílíme práce v pozicích, které ještě samo nedokáže udržet, ale do kterých se díky pomoci pružných tahů ve spideru dostane, popř. v nich díky odlehčení dokáže za určitých podmínek fungovat.

TheraSuit®Method znamená komplexní přístup ve smyslu ovlivnění nejen pohybového aparátu, ale i senzoriky a kognice. V rámci tohoto terapeutického konceptu probíhá nahřátí svalů pomocí hotpacků (pro zvýšení látkové výměny v krevním oběhu), neuromobilizace (technika měkkých tkání a centrace kloubů za účelem utlumení gama kličky a facilitace antagonistických svalů), v případě potřeby použití dlah a zátěžových pytlů pro korekci dosažených poloh. Následuje postupné posilování konkrétních svalů kontra patologickému obrazu dítěte (na základě přesného vstupního vyšetření a vytvořeného rehabilitačního plánu) a nakonec posilování konkrétní funkce ve spideru či v přirozených podmínkách bez odlehčení.

V průběhu cvičení terapeut stimuluje u dítěte potřebné senzorické funkce, pomáhá mu vštěpovat nově dosažené dovednosti pomocí připodobnění, zkouší s dítětem anticipovat následující kroky a učí ho postupně zvyšovat výdrž. Ráda vám představím tento jedinečný systém a vašim dětem umožním zažít pocity a dosáhnout dovedností, které doposud nepoznaly.